دیزل ژنراتور خاموش

  • Silent Engine Diesel Generator

    دیزل ژنراتور موتور خاموش

    ژنراتور خاموش نوع والتر 1. ظرف 20 فوت را برای ژنراتور تا 1250kVA و ظرف 40 "فوت را برای ژنیتال 1250kVA را در نظر بگیرید. 2. ژن کامل کانتینر دار می تواند مستقیماً برای حمل و نقل دریایی حمل شود که در هزینه حمل و نقل صرفه جویی می شود. 3. پنبه جاذب صدا و صفحه فلزی سوراخ دار روی محوطه سایبان گذاشته می شود ، همچنین با یک کپسول آتش نشانی قرار دارد. 4. صدا خفه کن صنعتی خارجی ، جمع و جور و صدا خفه کن. 5. کابینت ها سیستم تامین ، اتاق کنترل ، سیستم های روشنایی ، شرکت ...