دیزل ژنراتور ولوو 50 هرتز

 • 50HZ 100kva Volvo engine diesel generator

  موتور دیزل ژنراتور ولوو 50 هرتز 100 کیلووا

  مقدار کوچک: 1 مجموعه بندر: شانگهای شرایط پرداخت: T/T، L/C اندازه: وابسته جنس: آهن و مس ویژگی ها: برق رسانی برنامه ها: تولید برق مشتریان: تامین کننده / سازنده / شرکت / کارخانه / توزیع کننده / نماینده / کاربر نهایی بازاریابی منطقه: آسیا، آفریقا، اروپا، منطقه عربی مجموعه ژنراتور مشخصات فرکانس خروجی 50 هرتز سرعت نامی 1500 دور در دقیقه قدرت اولیه 100kva قدرت آماده به کار 110kva ولتاژ نامی 400v فاز 3 موتور مدل TAD531GE Alte...
 • 50HZ 550kva Volvo engine diesel generator

  موتور دیزل ژنراتور ولوو 50HZ 550kva

  مقدار کوچک: 1 مجموعه بندر: شانگهای شرایط پرداخت: T/T، L/C اندازه: وابسته جنس: آهن و مس ویژگی ها: برق رسانی برنامه ها: تولید برق مشتریان: تامین کننده / سازنده / شرکت / کارخانه / توزیع کننده / نماینده / کاربر نهایی بازاریابی منطقه: آسیا، آفریقا، اروپا، منطقه عربی مجموعه ژنراتور مشخصات فرکانس خروجی 50 هرتز سرعت نامی 1500 دور در دقیقه قدرت اولیه 550kva قدرت آماده به کار 570kva ولتاژ نامی 400v فاز 3 موتور مدل TAD164...
 • 50HZ 85kva Volvo engine diesel generator

  موتور دیزل ژنراتور ولوو 50HZ 85kva

  مقدار کوچک: 1 مجموعه بندر: شانگهای شرایط پرداخت: T/T، L/C اندازه: وابسته جنس: آهن و مس ویژگی ها: برق رسانی برنامه ها: تولید برق مشتریان: تامین کننده / سازنده / شرکت / کارخانه / توزیع کننده / نماینده / کاربر نهایی بازاریابی منطقه: آسیا، آفریقا، اروپا، منطقه عربی مجموعه ژنراتور مشخصات فرکانس خروجی 50 هرتز سرعت نامی 1500 دور در دقیقه قدرت اولیه 85 کیلو وات قدرت آماده به کار 94 کیلووات ولتاژ نامی 400 ولت فاز 3 موتور مدل TD520GE(...
 • 50HZ 250kva Volvo engine diesel generator

  موتور دیزل ژنراتور ولوو 50HZ 250kva

  مقدار کوچک: 1 مجموعه بندر: شانگهای شرایط پرداخت: T/T، L/C اندازه: وابسته جنس: آهن و مس ویژگی ها: برق رسانی برنامه ها: تولید برق مشتریان: تامین کننده / سازنده / شرکت / کارخانه / توزیع کننده / نماینده / کاربر نهایی بازاریابی منطقه: آسیا، آفریقا، اروپا، منطقه عربی مجموعه ژنراتور مشخصات فرکانس خروجی 50 هرتز سرعت نامی 1500 دور در دقیقه قدرت اولیه 250kva قدرت آماده به کار 275kva ولتاژ نامی 400v فاز 3 موتور مدل TAD734...
 • 50HZ 600kva Volvo engine diesel generator

  موتور دیزل ژنراتور ولوو 50HZ 600kva

  مقدار کوچک: 1 مجموعه بندر: شانگهای شرایط پرداخت: T/T، L/C اندازه: وابسته جنس: آهن و مس ویژگی ها: برق رسانی برنامه ها: تولید برق مشتریان: تامین کننده / سازنده / شرکت / کارخانه / توزیع کننده / نماینده / کاربر نهایی بازاریابی منطقه: آسیا، آفریقا، اروپا، منطقه عربی مجموعه ژنراتور مشخصات فرکانس خروجی 50 هرتز سرعت نامی 1500 دور در دقیقه قدرت اولیه 600kva قدرت آماده به کار 660kva ولتاژ نامی 400v فاز 3 موتور مدل TWD164...
 • 50HZ 130kva Volvo engine diesel generator

  موتور دیزل ژنراتور ولوو 50HZ 130kva

  مقدار کوچک: 1 مجموعه بندر: شانگهای شرایط پرداخت: T/T، L/C اندازه: وابسته جنس: آهن و مس ویژگی ها: برق رسانی برنامه ها: تولید برق مشتریان: تامین کننده / سازنده / شرکت / کارخانه / توزیع کننده / نماینده / کاربر نهایی بازاریابی منطقه: آسیا، آفریقا، اروپا، منطقه عربی مجموعه ژنراتور مشخصات فرکانس خروجی 50 هرتز سرعت نامی 1500 دور در دقیقه قدرت اولیه 130 کیلووات قدرت آماده به کار 140 کیلووات ولتاژ نامی 400 ولت فاز 3 موتور مدل TAD532...
 • 50HZ 150kva Volvo engine diesel generator

  موتور دیزل ژنراتور ولوو 50 هرتز 150 کیلووا

  مجموعه ژنراتور مشخصات فرکانس خروجی 50 هرتز سرعت نامی 1500 دور در دقیقه قدرت اولیه 150 کیلووات قدرت آماده به کار 185 کیلو ولت ولتاژ نامی 400 ولت فاز 3 موتور مدل TAD731GE آلترناتور مدل UCI 274F مصرف سوخت 100% بار ولتاژ 35.7% میزان مصرف سوخت 33.7% ولتاژ تنظیم شده در لیتر ≤±1% تغییرات تصادفی ولتاژ ≤±1% نرخ تنظیم فرکانس ≤±5% تغییرات فرکانس تصادفی ≤±0.5% مشخصات موتور ...
 • 50HZ 180kva Volvo engine diesel generator

  موتور دیزل ژنراتور ولوو 50HZ 180kva

  مقدار کوچک: 1 مجموعه بندر: شانگهای شرایط پرداخت: T/T، L/C اندازه: وابسته جنس: آهن و مس ویژگی ها: برق رسانی برنامه ها: تولید برق مشتریان: تامین کننده / سازنده / شرکت / کارخانه / توزیع کننده / نماینده / کاربر نهایی بازاریابی منطقه: آسیا، آفریقا، اروپا، منطقه عربی مجموعه ژنراتور مشخصات فرکانس خروجی 50 هرتز سرعت نامی 1500 دور در دقیقه قدرت اولیه 188kva قدرت آماده به کار 206kva ولتاژ نامی 400v فاز 3 موتور مدل TAD732...
 • 50HZ 200kva Volvo engine diesel generator

  موتور دیزل ژنراتور ولوو 50HZ 200kva

  مقدار کوچک: 1 مجموعه بندر: شانگهای شرایط پرداخت: T/T، L/C اندازه: وابسته جنس: آهن و مس ویژگی ها: برق رسانی برنامه ها: تولید برق مشتریان: تامین کننده / سازنده / شرکت / کارخانه / توزیع کننده / نماینده / کاربر نهایی بازاریابی منطقه: آسیا، آفریقا، اروپا، منطقه عربی مجموعه ژنراتور مشخصات فرکانس خروجی 50 هرتز سرعت نامی 1500 دور در دقیقه قدرت اولیه 200kva قدرت آماده به کار 220kva ولتاژ نامی 400v فاز 3 موتور مدل TAD733...
 • 50HZ 300kva Volvo engine diesel generator

  موتور دیزل ژنراتور ولوو 50HZ 300kva

  مقدار کوچک: 1 مجموعه بندر: شانگهای شرایط پرداخت: T/T، L/C اندازه: وابسته جنس: آهن و مس ویژگی ها: برق رسانی برنامه ها: تولید برق مشتریان: تامین کننده / سازنده / شرکت / کارخانه / توزیع کننده / نماینده / کاربر نهایی بازاریابی منطقه: آسیا، آفریقا، اروپا، منطقه عربی مجموعه ژنراتور مشخصات فرکانس خروجی 50 هرتز سرعت نامی 1500 دور در دقیقه قدرت اولیه 300kva قدرت آماده به کار 330kva ولتاژ نامی 400v فاز 3 موتور مدل TAD941...
 • 50HZ 350kva Volvo engine diesel generator

  موتور دیزل ژنراتور ولوو 50HZ 350kva

  مجموعه ژنراتور مشخصات فرکانس خروجی 50 هرتز سرعت نامی 1500 دور در دقیقه قدرت اولیه 350 کیلووات قدرت آماده به کار 385 کیلوواات ولتاژ نامی 400 ولت فاز 3 موتور مدل TAD1241GE(TAD1343GE) دینام مدل HCI 444FS مصرف سوخت 2% 10/hTree/h مصرف سوخت 2% 10/h/h نرخ تنظیم ولتاژ ≤±1% تغییرات تصادفی ولتاژ ≤±1% نرخ تنظیم فرکانس ≤±5% تغییرات فرکانس تصادفی ≤±0.5% موتور Sp...
 • 50HZ 400kva Volvo engine diesel generator

  موتور دیزل ژنراتور ولوو 50HZ 400kva

  مقدار کوچک: 1 مجموعه بندر: شانگهای شرایط پرداخت: T/T، L/C اندازه: وابسته جنس: آهن و مس ویژگی ها: برق رسانی برنامه ها: تولید برق مشتریان: تامین کننده / سازنده / شرکت / کارخانه / توزیع کننده / نماینده / کاربر نهایی بازاریابی منطقه: آسیا، آفریقا، اروپا، منطقه عربی مجموعه ژنراتور مشخصات فرکانس خروجی 50 هرتز سرعت نامی 1500 دور در دقیقه قدرت اولیه 400kva قدرت آماده به کار 440kva ولتاژ نامی 400v فاز 3 موتور مدل TAD124...
12بعدی >>> صفحه 1/2

پیام خود را برای ما ارسال کنید:

پیام خود را اینجا بنویسید و برای ما ارسال کنید