دیزل ژنراتور کانتینر

  • Container engine diesel generator

    دیزل ژنراتور موتور کانتینر

    ژنراتور از نوع کانتینر والتر 1. ظرف 20 فوت را برای ژنراتور تا 1250 کیلوولت آمپر و ظرف 40 "فوت را برای سنسور 1250 کیلو ولت انتخاب کنید. 2. ژن کامل کانتینر دار می تواند مستقیماً برای حمل و نقل دریایی حمل شود که در هزینه حمل و نقل صرفه جویی می شود. 3. پنبه جاذب صدا و صفحه فلزی سوراخ دار روی محوطه سایبان گذاشته می شود ، همچنین با یک کپسول آتش نشانی قرار دارد. 4. صدا خفه کن صنعتی خارجی ، جمع و جور و صدا خفه کن. 5. کابینت ها سیستم تامین ، اتاق کنترل ، سیستم های روشنایی ، ...